Het doel van NeLL

Om de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander is het van belang dat we slimmer gaan werken in de zorg.

Ons doel is om toekomstbestendige zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste wijze, tegen een betaalbare prijs. Efficiënt, effectief én prettig voor een ieder die bij de zorg betrokken is.

De rol van eHealth

eHealth zal een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de zorg van morgen. Maar eHealth kan alleen succesvol geïmplementeerd worden als verschillende partijen samenwerken én als toepassingen uitvoerig geanalyseerd, getest en doorontwikkeld worden in samenwerking met de eindgebruiker.

NeLL verbindt patiënten, consumenten, (zorg)professionals, wetenschappers, studenten, organisaties en instellingen met elkaar zodat zij samen e beste eHealth oplossingen kunnen ontwikkelen door met elkaar kennis, contacten en ervaringen delen.

Het NeLL Netwerk

NeLL faciliteert het netwerk door een pro-actieve rol te spelen bij het verbinden van mensen en organisaties. Ook ontmoeten leden elkaar tijdens diverse evenementen en worden zij op de hoogte gehouden alle ontwikkelingen binnen het netwerk en op het gebied van eHealth.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doen we samen nieuwe inzichten op, delen we kennis en informatie, inspireren en versterken we elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten.

Meewerken aan de zorg van morgen? Meld je aan voor het NeLL netwerk

Hoe werkt NeLL

NeLL bundelt alle activiteiten op het gebied van eHealth. We delen nieuws, inzichten en kennis en zijn open over de resultaten opgedaan tijdens studies, onderzoeken en samenwerkingen binnen het netwerk.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doen we samen nieuwe inzichten op, delen we kennis en informatie, inspireren en versterken we elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten.

Meewerken aan de zorg van morgen? Meld je aan voor het NeLL netwerk.

Focusgebieden van NeLL

De ontwikkelingen op het gebied van eHealth gaan razendsnel. Sommige onderwerpen blijven echter onderbelicht. Daarom hebben we bij NeLL besloten elk jaar extra aandacht te besteden aan drie specifieke pijlers. Zo kunnen we ons verdiepen in deze thema’s en ons richten op daadwerkelijke effectiviteit binnen deze zorgdomeinen.

Chronisch zieken

eHealth kan een grote rol spelen bij het behalen van gezondheidswinst bij chronische ziekten. Een goede online toepassing informeert en motiveert de patiënt zodat hij beter in staat is zelf meer regie te nemen over zijn..

Laaggeletterden

Deze doelgroep wordt nog vaak vergeten. Bij NeLL vinden wij dat goede eHealth-toepassingen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Daarom hebben wij bij elk project ook oog voor mensen die moeite hebben met lezen of begri..

Ouderen

De oudere Nederlander van nu is behoorlijk bij de tijd. Toch moeten we niet vergeten dat hij misschien net andere behoefte heeft dan generatie Z. Het is dus van groot belang dat wij bij de ontwikkeling van eHealth ook me..

NeLL Bestuur

Prof. Dr. Niels Chavannes

Hoogleraar eHealth Applications in Disease Management (LUMC)

Prof. Dr. Douwe Atsma

Cardioloog (LUMC)

Dr. Fred Boer

Manager zorginnovatie (LUMC)

Dr. Esther Talboom-Kamp

Arts, MBA, voorzitter raad van bestuur Saltro

Bureau NeLL

MSc Sanne van Luenen

Wetenschappelijk Manager

Dr. Jiska Aardoom

Wetenschappelijk Manager

Hine van Os

Algemeen Manager

Cherelle de Graaf

Strategisch Manager

NeLL Onderzoekers

Cynthia Hallensleben, RN

Onderzoeker, praktijk verpleegkundige

Dr. Rianne van der Kleij

Senior onderzoeker

Drs. Charlotte Poot

Junior onderzoeker

Dr. Marise Kasteleyn

Senior onderzoeker

Dr. Eline Meijer

Senior onderzoeker

Dr. Tobias Bonten, MD

Huisarts, senior onderzoeker

Astrid Bontenbal

Design researcher

Petra Hoogendoorn

PhD candidate

Annerika Gidding-Slok

PhD

Roderick Treskes

Postdoctoral researcher in e-Health in Cardiology

Persijn Honkoop

Huisarts, senior researcher

Partners van NeLL