Blokje om

Je zelfstandig voort kunnen bewegen in het dagelijkse verkeer is van groot belang voor jouw gevoel van autonomie en vrijheid. Mensen met een beperking zijn hier soms niet toe in staat. Niet omdat dat fysiek niet kan maar omdat het onveilig is of voelt.

Beperkingen in bewegen, waarneming, gedrag en cognitie kunnen zelfstandige deelname aan het verkeer belemmeren. Niet alleen de revalidant maar ook de mantelzorgers hebben een groot belang bij het trainen van veilige verkeersdeelname omdat ze hun kinderen zo met een veilig gevoel zelfstandig kunnen laten functioneren en participeren.

Momenteel wordt de stap van in het revalidatiecentrum oefenen naar buitenshuis oefenen vaak als te groot en erg risicovol ervaren. Daarom is ‘Blokje om’ ontwikkeld: een Virtual Reality (VR)verkeersgame voor jonge revalidanten. De game laat de speler ervaren hoe het is om aan het verkeer deel te nemen in een virtuele stad. Zo ontstaat een leerervaring voor de patiënt en een observatiemogelijkheid voor de behandelaar.

Afgelopen jaar is de virtuele stad gebouwd en getest met een aantal behandelaren en patiënten. Ook zijn er prototypes gemaakt van de bediening van de ‘hardware’ zoals een elektrische rolstoel, een scootmobiel en een fiets. Door de jongeren eerst virtueel te trainen wennen zij aan het verkeer waarna we met hen de stap maken naar buiten. Op deze manier hopen we jongeren veilig en zelfstandig te kunnen laten deelnemen aan het verkeer.

Behandeldoelen aangaande verkeersdeelname en veiligheid vormen een belangrijk onderdeel binnen de multidisciplinaire revalidatie, aangezien daarmee de mobiliteit, autonomie, participatie en kwaliteit van leven van de patiënt enorm toe kunnen nemen.

Contactpersoon: Klaasjan van Haastrecht
E-mail: k.vanhaastrecht@sophiarevalidatie.nl