FAST@HOME

Voor de behandelprogramma’s van een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA) hebben zorgprofessionals behoefte aan een digitaal kennisplatform, dat voorziet in doelmatige zorg met inspirerende en effectieve behandeltoepassingen die therapietrouw bevorderen. FAST@HOME biedt een samengesteld programma van digitale, relevante en bestaande interventies voor (thuis)revalidatie.

In Nederland worden jaarlijks ruim 40.000 patiënten getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA). In ons land leven naar schatting 250.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. Die gevolgen zijn vaak blijvend en betekenen voor de patiënt levenslang oefenen. Fit After Stroke@Home (FAST@HOME) wil thuis revalideren na een cerebrovasculair accident mogelijk maken met een programma dat is samengesteld op basis van de wensen van professionals, CVA-patiënten en mantelzorgers.

In een afgeschermde, online omgeving hebben patiënten toegang tot instructievideo’s voor fysieke oefeningen in de thuisomgeving, cognitieve oefeningen, een activiteitenmonitor en psycho-educatie. De professionals kunnen op afstand de patiënt na een beroerte blijven begeleiden en het behandelproces monitoren.

FAST@Home ondersteunt professionals door eHealth applicaties op een overzichtelijke manier onder te brengen in een digitaal platform waardoor deze toepassingen efficiënter in de behandeling ingezet kunnen worden.

We verwachten dat met deze digitale ondersteuning de kwaliteit van zorg verbetert, de belastbaarheid op mantelzorgers vermindert en de CVA-patiënten sneller herstellen met extra oefeningen.

Contactpersoon: A.J. de Kloet
E-mail: a.j.dekloet@hhs.nl
Website: http://www.fastathome.org