Nieuws

Ayla Hoogenboom-Dogru: 'We moeten de exponentiële online groei in goede banen leiden'

22 juni, 2020

NiceDay is een volledig digitale aanpak voor persoonlijke online behandeling voor zowel de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) als voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Vanwege de coronamaatregelen moesten ook reguliere zorgprofessionals overstappen naar online dienstverlening. Ayla Hoogenboom-Dogru, GZ Psycholoog en Manager Zorg bij NiceDay, vertelt meer over de impact van COVID-19 op de ontwikkeling van het NiceDay concept.

Begin maart werd duidelijk dat de onzekerheid rondom COVID alleen nog maar zou toenemen. Wij werden gevraagd of wij onze NiceDay applicatie, naast de online teams die al met ons platform en volgens ons concept werken, ook beschikbaar konden stellen aan de reguliere teams van onze GGZ-partners. Zo stelden we hen ook in staat hun cliënten volledig digitaal te kunnen behandelen. Wat dit precies zou gaan betekenen voor onze organisatie wisten we toen nog niet. Wel was meteen duidelijk dat we ervoor wilde gaan! 

Een week later werden de eerste maatregelen in Nederland afgekondigd, met onder andere het advies om daar waar mogelijk thuis te werken. Ons team werd wakker in een andere wereld: de volgende dag zagen we namelijk de eerste piek in nieuwe gebruikers. In één dag was het aantal gebruikers al verdriedubbeld en na twee en een halve maand hebben 1.600 nieuwe behandelaren van o.a. PsyQ, Synaeda en Brijder,  zich bij NiceDay aangesloten. In een kleine twee maanden is het aantal gebruikers van ons platform vertienvoudigd! In één klap zijn we van een gecontroleerde groei gelanceerd richting mainstream behandelen.

Groei vs missie: ons dilemma
Deze exponentiële groei is natuurlijk erg interessant, we kunnen immers via NiceDay veel meer mensen bereiken en helpen dan wanneer behandelingen op locatie plaats vinden. Maar hier ligt ook een dilemma in: NiceDay is in 2018 vanuit een duidelijke missie en visie geboren: We willen impact maken, door het mentale welzijn van zoveel mogelijk mensen te versterken. We geloven dat dit kan door persoonlijke mentale hulp te bieden, op de momenten dat dit ertoe doet. Wij zien technologie daarbij als een effectief middel en niet als het doel. Hierbij komt dat we het ontzettend belangrijk vinden dat bij al onze ontwikkelingen onze gebruikers centraal staan, de cliënten én evenzo belangrijk, de zorgprofessionals. 

NiceDay is veel meer dan een product, app of tool. Het is een volledig zorgconcept, waarbij technologie de menselijke skills ondersteunt en versterkt. Eén van de NiceDay functionaliteiten is beeldbellen. En we wisten toen de vraag zo toenam dat behandelaren met name geïnteresseerd waren in een tool waarmee zij dat konden toepassen om zo hun behandelingen te kunnen continueren. Heel begrijpelijk en logisch. Alleen is die functie slechts een onderdeel van een totaalconcept wat ons helpt de zorg anders en beter te organiseren. 

Het NiceDay concept vs NiceDay videobellen 
We werken al bijna twee jaar, samen met onze GGZ-partners, aan de NiceDay methode. Er zijn intussen al meer dan 10 teams die geheel werken volgens deze methode. Zij worden getraind op o.a. het inrichten van een flexibele agenda en leren slim gebruik te maken van data om logische volgende stap in een behandeling te bepalen. Dit doen we met gespecialiseerde teams, met professionals die zelf bewust hebben gekozen voor deze manier van werken. 


Vanzelfsprekend vinden wij het fijn dat zoveel nieuwe gebruikers ons hebben gevonden! Nu staan wij voor de uitdaging om hen allemaal ook kennis te laten maken met het brede NiceDay concept, dat verder gaat dan videobellen. We willen hen laten ervaren welke mogelijkheden en voordelen het NiceDay platform nog meer biedt. Een nog grotere uitdaging hierin is misschien wel dat we ook zelf vast weten te houden aan onze missie en visie en niet verdwaald raken in de bestaande, vaste lijnen, structuren en verdienmodellen zoals die er altijd zijn geweest binnen de GGZ.

COVID-19 als versneller
Ik geloof dat COVID niet een veroorzaker, maar een versneller is van een proces dat al langer gaande was. Namelijk de emancipatie van de zorg. Cliënten vragen steeds meer naar een persoonlijke aanpak, die flexibel is en waarbij zij zelf meer de regie hebben. 

Zorgprofessionals voelen meer en meer de behoefte naar enerzijds meer autonomie en anderzijds om zoveel mogelijk ontzorgt te worden. Wij geloven dat we met NiceDay aan die behoeften kunnen voldoen. Maar daarin hebben we de hulp van andere partijen hard nodig. Niet alleen de hulp van onze GGZ-partners, maar ook die van zorgverzekeraars en de overheid. Denk daarbij aan andere financieringsvormen binnen de GGZ of landelijke campagnes waarbij de focus ligt op het normaliseren van online zorg. 

Als we spreken over een anderhalve meter samenleving, dan vertaal ik dit niet naar initiatieven waardoor we afstand van elkaar kunnen houden. Wat ik wens is dat die ‘anderhalve meter’ uitnodigt om met een frisse blik naar bestaande concepten te kijken. Dat we onze vraagtekens durven te zetten bij de manier waarop we iets altijd hebben aangepakt of ingericht, in ons geval de GGZ, en dat we geprikkeld worden tot creativiteit en nieuwe innovaties.


The next step
Nu de COVID maatregelen steeds meer worden versoepeld krijgen we de toenemende vraag of NiceDay ook blended aangeboden kan worden. Een mooi signaal denk ik, want het geeft aan dat mensen tevreden zijn en op zoek zijn naar een manier waarop zij NiceDay kunnen blijven gebruiken en hoe zij dit optimaal kunnen implementeren in de dagelijkse praktijkvoering. Hoe wij het zien is dat elke behandeling, of deze nou online of offline plaatsvindt, volgens de principes van NiceDay gegeven kan worden. Binnen de behandeling is NiceDay de plek waar alles samenkomt en waar de cliënt centraal staat. 

GGZ 2.0
Dus, de ‘NiceDay Way’ draait om het zó benutten en inzetten van techniek zodat de cliënt de juiste zorg krijgt op de momenten dat het er toe doet. Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat we allemaal online moesten. Nu is het aan ons allen om de vertaling van online videobellen, naar online behandelen te begeleiden wat vraagt om beleid en inhoudelijke actie te gelijk. Beleidsmatig ruimte maken voor een andere manier van denken en doen. Maar ook de nieuwsgierigheid en de wil van de zorgprofessionals om het werk opnieuw uit te vinden. Op naar GGZ 2.0!

Wilt u meer weten over NiceDay? Check dan de site: https://niceday.app

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.