Over NeLL

 

De missie van NeLL (National eHealth Living Lab)

Om de zorg van morgen van de hoogste kwaliteit, betaalbaar, bemensbaar en bereikbaar voor iedereen te houden, moeten we de zorg slimmer inrichten. De missie van NeLL is om duurzame zorg- en gezondheidsmodellen te ontwikkelen, implementeren, en op te schalen. De juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek, tegen de juiste prijs. Efficiënt, effectief én zo aangenaam mogelijk voor alle betrokkenen. Schaalbare eHealth oplossingen spelen een sleutelrol om dit doel te kunnen bereiken.

De rol van eHealth

Volgens ons speelt eHealth een belangrijke rol bij de verduurzaming van zorg- en gezondheidsmodellen. eHealth omvat een veelheid aan toepassingen; van digitale voedingsdagboeken voor suikerziekte tot aan kunstmatige intelligentie op de intensive care.  Wij spreken dan ook veelal van digitale zorgtoepassingen. Deze digitale zorgtoepassingen spelen een grote rol in de zorg van morgen, maar wordt alleen succesvol wanneer het geïntegreerd is in de reguliere zorg. Het is hiervoor noodzakelijk om te weten wat werkt en wat niet.

Definitie van eHealth - Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, ter ondersteuning of bevordering van gezondheid en zorg.
De termen eHealth en digitale zorgtoepassingen zijn in de praktijk uitwisselbaar.

Wie is NeLL

NeLL is een onafhankelijk kennisplatform, dat verschillende diensten aanbiedt voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling van eHealth oplossingen. NeLL is de Nederlandse afdeling van het World eHealth Living Lab (WeLL). Binnen WeLL werkt NeLL samen met een groot aantal nationale en internationale bedrijven. Daarnaast hebben we een nauwe verbinding met universiteiten over de hele wereld. Het opereren vanuit een (inter-) nationale academische instelling geeft NeLL op unieke wijze toegang tot zorg, kennis, en een (inter)nationaal netwerk van partners. NeLL maakt in principe geen aanspraak op intellectueel eigendom van eHealth producten en is heeft daarom de onafhankelijke positie om eHealth producten wetenschappelijk te valideren.

Wat NeLL doet

Valideren - NeLL doet zowel langlopend als kortdurend wetenschappelijk onderzoek naar eHealth, loopt voorop bij het ontwikkelen van validatie methodieken en heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming en  implementatie van (inter-)nationaal geldende eHealth kwaliteitsstandaarden. 

Implementeren - NeLL zet haar kennis, ervaring, en toegang tot testomgevingen in de zorg in om eHealth een geïntegreerd onderdeel van de zorg te maken. Altijd in nauwe samenwerking met alle eindgebruikers. 

Conceptontwikkeling - NeLL helpt ontwikkelaars - samen met de burger, patiënt en zorgprofessional - de meest urgente problemen in de zorg te identificeren, en helpt met ontwikkeling van hierbij passende eHealth oplossingen. 

Delen - NeLL bundelt nieuws, inzichten en kennis op gebied van eHealth en deelt deze pro-actief door het geven van lezingen, presentaties en onderwijs. Voorop staat dat alle onderzoeksresultaten binnen het netwerk worden gedeeld, zodat we met elkaar leren wat wel en niet werkt in de praktijk.

Verbinden - NeLL verbindt alle relevante partijen door het delen van kennis en informatie bij netwerkbijeenkomsten, via samenwerking binnen een groot aantal projecten,  voor samenwerking binnen specifieke zorgdomeinen in de NeLL Hubs, en internationaal via het World eHealth Living Lab (WeLL) netwerk. 

Randvoorwaarden voor opschaling eHealth

Om duurzame zorg- en gezondheidsmodellen te ontwikkelen, implementeren, en op te kunnen schalen zijn wij van mening dat de digitale zorgtoepassingen aan een aantal randvoorwaarden voldoen. De randvoorwaarden die wij hierbij hanteren zijn:

Co-creatie - Een voorwaarde voor goed gebruik van eHealth oplossingen is dat deze aansluiten bij alle eindgebruikers. Hen betrekken in alle fasen van het ontwikkelproces is daarom cruciaal. NeLL organiseert co-creatie met alle eindgebruikers, heeft daarbij aandacht voor gezondheidsverschillen, en ontwikkelt eHealth op maat voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid.

Validatie en evaluatie - NeLL valideert als onafhankelijke partij eHealth producten en diensten, en kiest daarbij de validatiestrategie die het beste aansluit bij de product ontwikkelcycli. Daarnaast speelt NeLL een voortrekkersrol bij de totstandkoming en implementatie van (inter-)nationaal geldende eHealth kwaliteitsstandaarden. 

Onderwijs - Bij eHealth oplossingen zijn vaak meerdere eindgebruikers betrokken, die elk kennis en vaardigheden nodig hebben om deze oplossingen in hun dagelijks handelen te implementeren. Onderwijs van alle eindgebruikers is dus essentieel. NeLL is specialist in de ontwikkeling van onderwijstools die de  implementatie van eHealth oplossingen ondersteunen.

Wet- en regelgeving & ethiek - NeLL helpt geldende wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk, en zorgt door het betrekken van eindgebruikers voor het ethisch verantwoord toepassen van eHealth technologie in de zorg. 

Implementatie in het zorgproces - eHealth oplossingen zijn vaak het meest effectief wanneer deze worden toegepast in samenwerking met zorg- en gezondheidsprofessionals (blended care). Daarom ontwerpt NeLL nieuwe blended care zorgpaden, in co-creatie met alle eindgebruikers.

Structurele bekostiging - Voor opschaling van eHealth oplossingen is structurele bekostiging nodig, die past bij de plek van eHealth in het zorgproces. NeLL werkt nauw samen met zorgverzekeraars en koepelorganisaties om bestaande bekostigingsstructuren op de juiste manier toe te passen, en nieuwe bekostigingsvormen te ontwikkelen. 

Het NeLL netwerk

Het netwerk van NeLL is divers en bestaat onder andere uit (zorg)consumenten, (zorg)professionals, studenten, wetenschappers en beleidsmakers. Zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen zijn de banden met andere instellingen, organisaties en universiteiten uitstekend. Er wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt met Stanford University in Californië, Chinese University of Hong Kong en Fudan University in Shanghai.