Over NeLL

 

Het doel van NeLL (National eHealth Living Lab)

Om de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander, is het van belang dat we de zorg slimmer organiseren. 

Het doel van NeLL is om duurzame zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek, tegen de juiste prijs. Efficiënt, effectief én zo prettig mogelijk voor een ieder die bij de zorg betrokken is.

De rol van eHealth

eHealth zal een grote rol spelen in de zorg van morgen. Maar eHealth wordt alleen succesvol wanneer het volledig geïntegreerd is in reguliere zorg. Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk te weten welke digitale zorgtoepassingen werken en welke niet. Wetenschappelijk onderzoek is dan ook een must.

NeLL faciliteert langlopend en kortdurend wetenschappelijk onderzoek naar eHealth, loopt voorop bij het ontwikkelen van validatie methodieken en heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van internationaal geldende eHealth-standaarden.

Definitie van eHealth - Onder eHealth verstaan we toepassingen van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en/of gezondheidszorg te ondersteunen en/of verbeteren. Denk hierbij aan digitale toepassingen zoals Artificial Intelligence (AI) en apps.

Het NeLL netwerk

Het netwerk van NeLL is divers en bestaat onder andere uit (zorg)consumenten, (zorg)professionals, studenten, wetenschappers en beleidsmakers. Zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen zijn de banden met andere instellingen, organisaties en universiteiten uitstekend. Er wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt met Stanford University in Californië, Chinese University of Hong Kong en Fudan University in Shanghai.

Wat NeLL doet

Onderzoeken - NeLL faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar en validatie en toetsing van eHealth zodat we komen tot bewezen doelmatige digitale zorgtoepassingen welke geimplementeerd kunnen worden in de uitstekende zorg zoals we die vandaag de dag al kennen. Daarnaast is NeLL een partner in de ontwikkeling en evaluatie van diverse eHealth toepassingen.

Delen - NeLL bundelt alle activiteiten op het gebied van eHealth. Nieuws, inzichten en kennis wordt pro-actief gedeeld door het geven van lezingen, presentaties en het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs. Voorop staat dat alle resultaten opgedaan tijdens studies, onderzoeken en samenwerkingen binnen het netwerk worden gedeeld. 

Verbinden - Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doet het netwerk gezamenlijk nieuwe inzichten op. Onderling delen de netwerkleden kennis en informatie én inspireren en versterken zij elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten. 

Faciliteren - Regelmatig biedt NeLL haar netwerk-leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens diverse kennissessies en inspirerende netwerk-bijeenkomsten. 

De focuspunten van NeLL

De ontwikkelingen op het gebied van eHealth gaan razendsnel. Sommige onderwerpen of doelgroepen blijven bij deze ontwikkelingen echter onderbelicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geschikt maken van toepassing voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast is het soms moeilijk om vanuit alle ontwikkelingen en termen te vinden wat je zoekt. Om hier meer overzicht in te bieden en de aandacht te vestigen op onderbelichte onderwerpen werken we bij NeLL met de volgende focuspunten:

Preventie en Leefstijl 

(Chronische) zieken

Gezondheidsverschillen

Telemonitoring/zelfmetingen 

Van informeren tot diagnostiek  

Randvoorwaarden eHealth