Nieuws

Europese standaarden voor gezondheidsapps in ontwikkeling

13 juni, 2019

Het aanbod van aan gezondheid of welzijn gerelateerde eHealth applicaties groeit dagelijks. Helaas is voorafgaand aan de publicaties van deze digitale tools in de diverse appstores niet nagegaan in hoeverre de toepassing betrouwbaar en doelmatig is.

In de (wat ons betreft nabije) toekomst is eHealth volledig geïntegreerd in onze zorg. Maar zo lang we niet zeker weten welke digitale tool werkt en welke niet, kunnen we die integratie niet realiseren. We moeten er immers op kunnen vertrouwen dat hetgeen wij in de zorg inzetten, of het nu gaat om een behandeling, medicijn of digitale zorgtoepassing, betrouwbaar, doelmatig en bewezen effectief is.

Op dit moment wordt vooral onderzoek gedaan naar applicaties die al beschikbaar zijn voor een breed publiek. Terwijl het veel efficiënter en veiliger zou zijn als tools ontwikkeld worden op basis van een aantal breed gedragen uitgangspunten waaraan eHealth apps moeten voldoen. Verschillende partijen in binnen- en buitenland zijn met elkaar in gesprek om deze uitgangspunten op te stellen in de vorm van standaarden.

Aangezien het digitale aanbod geen grenzen kent, stimuleert de Europese Commissie een internationale samenwerking op dit gebied. Er is dan ook een projectgroep geformeerd bestaande uit experts uit diverse landen met als doel gezamenlijk de standaarden te formuleren. Internationaal geldende standaarden voor ontwikkelaars van applicaties zullen immers bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het totale aanbod. Vanuit NeLL zitten Petra Hoogendoorn en Cynthia Hallensleben van deze groep.

In Nederland is vanuit NEN een werkgroep opgericht die ook bijdraagt aan de Europese standaard. Lees hier meer.

Voor het persbericht over de internationale projectgroep klik je hier.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.