Nieuws

FitKnip-experiment

11 maart, 2019

In samenwerking met Stichting ‘Beter met Elkaar’ gaat NeLL het ‘FitKnip’-experiment (gefinancierd door VWS) evalueren onder een grote groep gebruikers van FitKnip.

Aanleiding van experiment
De vraag naar eHealth onder consumenten komt onvoldoende op gang. Reden hiervoor is onder andere dat mensen zich nog weinig bewust zijn van wat eHealth hen kan bieden, ook of juist als je niet ziek bent. Daarnaast worden veel toepassingen niet afgestemd op de eindgebruiker waardoor de app de eigenlijke doelgroep niet of nauwelijks bereikt. Ook is er veel betaalde eHealth beschikbaar waar mensen onvoldoende toegang toe hebben.

De tool
FitKnip is ontwikkeld om alle Nederlanders te motiveren gezonde leefstijlkeuzes te maken waarbij zij worden ondersteund door eHealth-toepassingen. Gebruikers van FitKnip ontvangen een digitaal en persoonlijk vitaliteitstegoed. Hiermee kunnen ze zelf een selectie van betrouwbare digitale toepassingen aanschaffen, welke hen helpen hun gezondheid en gevoel van welzijn te verbeteren.

Het doel van het experiment
De bedoeling is om te komen tot een model wat mensen helpt te investeren in gezondheid in plaats van zorg. FitKnip kan een platform zijn waarmee de bewustwording van het nut van (preventieve) eHealth onder consumenten wordt verhoogd en het gebruik wordt vergemakkelijkt. Immers, je hoeft zelf niet te betalen en het aanbod in de FitKnip-app is bewezen effectief en betrouwbaar.

Het beoogde effect op de langere termijn
Preventie door middel van begeleiding bij het maken van gezonde leefstijl keuzes, zorgt op de langere termijn voor een gezondere maatschappij. Gezondere mensen hebben logischerwijs minder zorgvragen, wat lucht schept in de overvolle praktijken en poli’s. Wanneer er gefocust wordt op preventie worden zorgkosten bespaart, wat gunstig is voor overheid en zorgverzekeraars. Daarnaast beperken vitale medewerkers het verzuim op de werkvloer, wat wenselijk is voor elke werkgever.

De opzet van het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek zal zorgcoalitie SamenBeter de behoeften van gebruikers identificeren. Samen met gebruikers en een aantal experts wordt een selectie gemaakt van geschikte beschikbare digitale gezondheidsdiensten die met de Fitknip kunnen worden aangeschaft.

De wetenschappelijke evaluatie van het Fitknip experiment wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en NeLL.

Fitknip wordt geëvalueerd in vier korte cycli van ongeveer 100 dagen, zodat continue verbetering mogelijk is. Onderzoeksvragen die aan bod komen zijn hoe Fitknip wordt gebruikt, hoe tevreden eindgebruikers zijn, welke verbetermogelijkheden er zijn, en welke relaties er zijn tussen het gebruik van Fitknip enerzijds en de fysieke en mentale gezondheid van FitKnip deelnemers anderzijds.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.