Nieuws

IMPALA: Een innovatief monitoringsysteem voor de PA-kindergeneeskunde in een omgeving met weinig middelen: een hulpmiddel om levens te redden.

28 december, 2020

Meer dan 3 miljoen kinderen in een omgeving met weinig middelen (LRS) sterven jaarlijks als gevolg van contextuele beperkingen die de levering van hoogwaardige gezondheidszorg belemmeren. Veel van deze sterfgevallen worden in verband gebracht met armoedegerelateerde ziekten die te laat worden herkend, terwijl er meestal wel een behandeling beschikbaar is. Het monitoren van vitale functies is essentieel voor het vroegtijdig opsporen van kritieke ziekten. Vroegtijdige opsporing van een levensbedreigende ziekte verbetert dus de prognose en de overlevingskans aanzienlijk. 

Ontwikkeling van IMPALA

Tekort aan (gekwalificeerd) personeel en gebrek aan geschikte apparatuur in LRS-ziekenhuizen zijn de belangrijkste knelpunten om kinderen adequaat te monitoren. De meeste van de huidige monitoringsystemen die worden gebruikt door instellingen zijn niet geschikt voor LRS vanwege de hoge kosten en de slechte compatibiliteit met de LRS-omstandigheden. 

Het IMPALA-project zal dit probleem aanpakken door de ontwikkeling van een betaalbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk monitoringsysteem (IMPALA) voor gehospitaliseerde kinderen in LRS. Door het combineren van innovatieve sensoren, machinale leeralgoritmen en point-of-care biomarkers wordt er een slim, maar eenvoudig monitoringsysteem gecreëerd dat medewerkers in de gezondheidszorg in staat stelt om kritieke ziekten real time te detecteren en te voorspellen, en hiermee de middelen te geven om de sterfte onder kinderen in LRS te verminderen. 

NeLL rol in ontwikkeling van ontwerp en productie monitoringsysteem

NeLL zal een rol spelen in het iterative design development en de productie van het monitoringsysteem. Zo zal NeLL worden betrokken bij de evaluatie van de usability van het monitoringsysteem en het user-interface systeem. Verder zal NeLL betrokken zijn bij het waarborgen van de compliance door het ontwerp van de integratie van voorspellende algoritmen in het monitoringsysteem. De algoritmen zullen worden ontworpen om de klinische besluitvorming te ondersteunen om kritieke ziekten te voorkomen en de sterfte onder kinderen te verminderen. Het ontwerpproces zal gebaseerd zijn op de ervaringen van professionals in de gezondheidszorg en patiënten in twee ziekenhuizen in Malawi. Het iteratieve, user-centred ontwerpproces zorgt ervoor dat het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de behoeften en eisen van de eindgebruikers in Low Resource Settings. 

Daarnaast zal NeLL helpen om de naleving van de regelgeving van het ontwikkelde monitoringsysteem te garanderen en zal een centrale rol spelen in de ondersteuning van Afrikaanse partijen (College of Medicine, Malawi) op het gebied van databeheer.

Partners

Dit project is een boeiende samenwerking van partners met een hart voor het genereren en aanbieden van gezondheidsoplossingen voor die groepen die dit het meest nodig hebben. Voor dit doel worden de nieuwste technologieën afgestemd op de LRS-condities, en in het bijzonder in Malawi. De kern van IMPALA is een evenwichtig co-creatie proces en het genereren van kennis gericht op LRS. IMPALA is niet alleen gericht op de ontwikkeling van technologie die is aangepast aan LRS, maar ook op het faciliteren van de opbouw van competenties in LRS die kunnen worden toegepast om de condities verder te verbeteren.

De consortiumpartners:
- College of Medicine (CoM) (Malawi) 
- Polytechnic (PTECH) (Malawi) 
- Training & Research Unit of Excellence (TRUE) (Malawi) 
- Amsterdams Instituut voor Wereldwijde Gezondheid & Ontwikkeling (AIGHD) (Nederland) 
- Goal 3 (Nederland) 
- Nationaal eHealth Living Lab (NELL) (Nederland) 
- Imperial College London (ICL) (UK) 
 

  

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.