Nieuws

Niels Chavannes: ‘COVID-19 geeft eHealth een boost’

29 mei, 2020

Zonder precies te weten wat zal beklijven na de corona crisis kunnen we wel al vaststellen dat bepaalde eHealth-tools een behoorlijke boost hebben gekregen. EHealth heeft zelfs een enorme impact en verandert daadwerkelijk de bestaande mentale gezondheidszorg. Uit onderzoek dat we (NeLL) samen met GGZ-instelling Parnassia doen, blijkt dat er twintig keer meer digitale consulten zijn. Ook bij telecardiologie zijn de veranderingen groot. In het LUMC maar ook bijvoorbeeld bij de Isala klinieken is het aantal e-consulten soms bijna vertienvoudigd.

Dankzij de crisis zien zorgprofessionals zich genoodzaakt zo goed mogelijk zorg te blijven leveren. Zij ervaren nu dat digitale zorgtools die bewezen meerwaarde hebben voor zowel henzelf als de patiënt werken. 

Tot voor kort hoorden we regelmatig allerlei argumenten om niet met deze tools aan de slag te gaan. Veel professionals deden verkeerde aannames over de veiligheid, het gebruikersgemak of bleven erbij dat het van groot belang was de patiënt fysiek te ontmoeten. Nu het niet meer anders kan, blijken veel van die argumenten te vervallen.

Ook in de huisartsenpraktijken is de afgelopen tijd veel veranderd. Voor jullie beeld: 75% van de praktijken levert nu ten tijde van COVID-19 op grote schaal digitale zorg. Gezien het risico op infectiegevaar en de wens van mensen thuis te blijven vond de minderheid van de overige consulten bij de dokter in de praktijk plaats.

De eHealth-tools die nu vooral worden toegepast zijn relatief eenvoudig. Meestal gaat het om beeldbellen. Gelukkig kan gesteld worden dat digitaal inmiddels normaal is geworden. Mijn gevoel is dat die opvatting zal blijven. De verhoudingen tussen face to face contact en e-consulten zullen vast en zeker verschuiven wanneer de situatie normaliseert.  Maar ik verwacht dat zorg via het e-consult echt een serieuze manier van behandelen wordt. En al zouden we overgaan op een 50/50 verhouding dan hebben we al enorme beweging gemaakt!

Om een goed digitaal consult te voeren is het natuurlijk van groot belang dat de digitale verbinding van hoge kwaliteit is. De laatste tijd heeft wel bewezen dat die infrastructuur in Nederland ontzettend goed voor elkaar is. Terwijl heel Nederland beeldbelvergaderingen had, heeft niemand last gehad van internet dat massaal uitviel.

Het valt te verwachten dat commerciële partijen grote kansen zien in deze beweging van digitalisering van de zorg. We moeten dan ook waken voor cowboys die slechte kwaliteit tools aan gaan bieden.

Uit onderzoek van onze Britse partner ORCHA blijkt dat het aantal downloads van allerlei health apps tijdens de corona crisis is toegenomen met 600%! Het is een goed signaal dat mensen zelf met hun gezondheid en zorg aan de slag willen maar dit vormt ook een risico. Veel gezondheidsclaims van app-aanbieders zijn volstrekt ongegrond. Denk aan apps die huidkanker kunnen detecteren via de camera, of je hartritme kunnen meten door de smartphone tegen de borst te houden. Allerlei applicaties die op basis van  onduidelijke algoritmen beloven een juiste diagnose te stellen. Helaas klopt hier in de meeste gevallen weinig van. 

Een van de problemen is dat door de aanbieder wordt teruggevallen op ‘onderzoek’ dat niet deugt. Zo wordt in dat onderzoek bijvoorbeeld alleen uitgegaan van een laboratoriumsetting. Ook komt het regelmatig voor dat een app niet aansluit op de praktijk en dat er dus eigenlijk geen daadwerkelijk probleem wordt opgelost. Een andere grote zorg is de veiligheid en privacy van gebruikers. Veel ontwikkelaars geven per definitie geen inzicht in hun achterliggende systemen, hoe ze omgaan met data en waar ze die opslaan. 

ORCHA beschrijft dat slechts zo'n 15% van het app-aanbod van voldoende kwaliteit is om überhaupt te laten toetsen door een professionele app checker. En ook na die beoordeling vallen nog apps af. Kun je nagaan hoe weinig apps er overblijven die wel betrouwbaar te noemen zijn.

Nogmaals: het is fijn dat ook de burger, cliënt en patiënt steeds vaker zelf een actieve rol wil spelen bij het managen van de eigen gezondheid en zorg maar we moeten ervoor zorgen dat we weten wat werkt en wat niet. Zo kunnen we goede eHealth promoten en slechte proberen te weren van de markt. Ik weet zeker dat als wij de eindgebruiker een overzicht kunnen bieden van betrouwbare eHealth-tools het gebruik alleen nog maar meer zal toenemen.

Er is dus nog veel te doen op het gebied  van eHealth. Dus kom maar op! Bij NeLL zien we het als één van onze taken om het kaf van het koren te scheiden. En dat e-consulten niet bij dat kaf horen, dat is de afgelopen periode wel gebleken.

Wat ik graag nog benadruk is dat hoewel ik fan van eHealth ben, eHealth natuurlijk slechts een middel is. Let wel! Ik zie het als een heel waardevol middel dat ons in staat stelt de zorg te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst. Maar de potentie van eHealth wordt pas volledig benut als dit een geïntegreerd onderdeel wordt van bestaande zorgprocessen. Ik ben ervan overtuigd dat we via ‘blended care’ tot optimale persoonlijke zorg komen die houdbaar is. 


Niels Chavannes
hoogleraar eHealth en oprichter van NeLL

Wil je meer weten over Niels, NeLL en/of eHealth in brede zin? Neem dan gerust contact met ons op via info@nell.eu.

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.