Nieuws

PPEP4ALL ontvangt als eerste eHealth-tool de 'NeLL Compatible'-status

18 februari, 2019

Op maandag 18 februari ontvangt het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten(PPEP4ALL) als eerste eHealth-tool de 'NeLL-Compatible'-status. Hiermee waardeert NeLL (National eHealth Living Lab) onder meer de gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van deze eHealth-tool.

PPEP4ALL is een zelfmanagement educatieprogramma voor mensen met een chronische ziekte en diens partner/mantelzorger. Het programma helpt gebruikers in het omgaan met psychische en psychosociale gevolgen van ziekte.

NeLL-Compatible
Om tot doelmatige eHealth te komen worden toepassingen onderzocht door een team van, PhD's en postdocs, werkzaam in het LUMC. Dit gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar en/of aanbieder. De door NeLL geformuleerde kwaliteitscriteria (gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid, onderbouwing, gebruikersparticipatie en opschaalbaarheid) vormen bij dit onafhankelijke onderzoek het uitgangspunt.

Bij een positieve beoordeling ontvangt de tool de ‘NeLL-Compatible’ status. Naast een compatibiliteitsbeoordeling brengen de onderzoekers van NeLL advies uit ten behoeve van optimalisatie. NeLL scheidt zo het kaf van het koren en drukt eKwakzalverij de kop in. Het NeLL-onderzoeksteam is enthousiast over de inhoud en de aanpak van het PPEP4ALL-platform. Op het gebied van communicatie kan nog een en ander worden geoptimaliseerd. Denk hierbij aan een betere uitleg over het gebruik van de toepassing en een duidelijkere (menu-)structuur.

Het belang van onderzoek
Voor gebruikers van eHealth is het nu nog nauwelijks inzichtelijk welke toepassingen daadwerkelijk effectief en veilig zijn. Elke tool claimt de zorg of de leefstijl te verbeteren: geen geringe belofte. Mensen moeten er echter op kunnen vertrouwen dat de aanbieder betrouwbaar is, dat wet- en regelgeving wordt nageleefd én dat het gebruik van de applicatie daadwerkelijk een positief effect heeft op de zorg en/of de gezondheid. NeLL vindt het daarom van groot belang onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth. Zo wordt kennis vergaard en worden inzichten opgedaan over welke digitale zorgtools wel of niet werken en waarom dat zo is. Zo kan van eHealth een geïntegreerd onderdeel worden gemaakt van reguliere zorg.

Echt bijdragen
Noelle Kamminga, eigenaar van PPEP4ALL, is verheugd over de verkregen status. "Wij zijn trots dat ons programma de status van NeLL-Compatible heeft gekregen. Dit bewijst dat we écht iets bijdragen aan de zorg voor de patiënt en zijn of haar partner dan wel mantelzorger. De verbeteringen die door NeLL zijn aangedragen voeren wij op korte termijn door om de gebruikersvriendelijkheid nog verder te verhogen." Niels Chavannes, mede-oprichter van NeLL, spreekt van een terechte NeLL-Compatible status: “PPEP4ALL is een goed voorbeeld van een effectief online zorgprogramma dat ontwikkeld is met de eindgebruiker als uitgangspunt. Het platform is gemakkelijk in gebruik en de inhoud is goed te begrijpen. Met recht een toepassing die wij als NeLL ondersteunen.”

Bezoek de site van PPEP4ALL voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over NeLL Compatibiliteit? Neem dan contact op met Cherelle de Graaf.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.