Nieuws

Pre-View, een onderzoek naar Virtual Reality

24 april, 2019

Dagelijks liggen er 80.000 Nederlanders op de Intensive Care. 30-50% van deze patiënten ervaart na de opname psychische klachten. Mogelijk is het bieden van pre-operatieve informatie en voorlichting nuttig om dit negatieve gevolg van de opname zo veel mogelijk te beperken.

Stress Inoculatie Training (SIT)

Virtual Reality wordt al langer effectief ingezet bij de behandeling van PTST en angst. Tevens zijn er aanwijzingen dat VR succesvol kan worden ingezet ter preventie van stress-gerelateerde reacties, door middel van Stress Inoculatie Training (SIT). Dit is een training die ingezet wordt om mensen voor te bereiden op stressvolle situaties, zoals bijvoorbeeld militaire uitzendingen en medische noodgevallen of ingrepen. Hiermee wordt de kans op potentiële negatieve psychologische consequenties vermindert.

Informatie 'beleven'

NeLL gaat daarom op de afdeling cardiologie van het LUMC een pilot studie uitvoeren waarbij Virtual Reality wordt ingezet bij patiënten voor wie een hartkatherisatie gepland staat. Met deze studie willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid/realiseerbaarheid en geschiktheid van de VR-applicatie in bovengenoemde context. Hoe wordt de VR-applicatie gebruikt en geëvalueerd? Welk verbetermogelijkheden zijn er? Wat zijn de do’s en do not’s met betrekking tot de implementatie van de applicatie in het zorgproces?

Zodra er nieuwe inzichten zijn dan delen we deze graag.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.