Nieuws

Publicatie | A national program to support self-management for patients with a chronic condition in primary care: A social return on investment analysis

21 april, 2021

Patiënten die chronische zorg behoeven spelen een belangrijke rol spelen bij het zelfmanagement van hun ziekte. Grootschalige implementatie van zelfmanagement blijkt echter een uitdaging. Om zelfmanagement in de eerstelijnszorg te ondersteunen en te stimuleren, ondersteunde een Nederlands samenwerkingsverband zorgverleners in de eerstelijnszorg, via zorgcollectieven, die een zelfmanagementprogramma wilden implementeren en uitvoeren. Het programma had als doel de kwaliteit van leven (QoL) te verhogen bij mensen met een chronische aandoening en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen.

Het doel van deze studie was om de publieke waarde van het zelfmanagementprogramma te beoordelen dat beschikbaar was voor ongeveer 375.000 chronisch zieke patiënten. Hiertoe werd een Social Return on Investment analyse uitgevoerd, gebaseerd op de principes van een kosten-batenanalyse, en kent een monetaire waarde toe aan het maatschappelijk rendement van het zelfmanagementprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Naar voren kwam uit de analyse van het zelfmanagementprogramma dat elke geïnvesteerde euro zich vertaalde in een maatschappelijk rendement van 4,90 euro per patiënt per jaar (gemeten over 5 jaar). Dit resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door een toename in QoL en een afname in zorgkosten. Belangrijk is dat de resultaten aantonen dat de kosten en baten ongelijk verdeeld waren over de relevante stakeholders.

De resultaten tonen aan dat programma's voor zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg een maatschappelijk rendement op investering kunnen opleveren. Er is een duidelijke behoefte aan blijvende ondersteuning voor zorgverleners, zowel materieel als immaterieel, om succesvolle implementatie van zelfmanagementprogramma's in de praktijk mogelijk te maken.

Lees hier de publicatie in Science Direct.

Auteurs: Esther Talboom-Kamp, Pim Ketelaar en Anke Versluis.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.