Nieuws

Publicatie | E-health interventions for Dutch cancer care: a systematic review using the Triple Aim lens

15 juni, 2022

Wereldwijd krijgen jaarlijks zo’n 19,3 miljoen mensen de diagnose kanker en overlijden 10 miljoen mensen als gevolg van de ziekte. Er wordt voorspeld dat deze getallen in 2035 zijn verdubbeld. De wereldwijde jaarlijkse zorgkosten bedragen 103 miljard euro, vergelijkbaar met 6.2 procent van de totale zorguitgaven (in 2018). Een belangrijke trend is dat overlevingskansen stijgen dankzij betere screening en behandelopties. Men onderkent steeds vaker de potentie van e-health in het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en het verlagen van de zorgkosten.

Er zijn al verschillende e-health toepassingen ontwikkeld voor kankerpatiënten, zoals interventies die helpen bij besluitvorming rond behandelmogelijkheden of interventies die ondersteunen en helpen bij fysieke en emotionele problemen. Er zijn echter nog geen studies die een overzicht geven van welke interventies er zijn voor kankerpatiënten in Nederland. Ook is niet duidelijk wat de impact van deze interventies is op de patiënten en de kwaliteit van zorg. 

Op 14 juni 2022 publiceerde het tijdschrift JMIR Cancer een systematische review over het aanbod en de effectiviteit van digitale zorgtoepassingen voor kankerpatiënten in Nederland. De studie werd uitgevoerd door promovenda Liza van Deursen in samenwerking met collega’s van NeLL en RIVM. In het onderzoek werd allereerstin kaart gebracht welke wetenschappelijk onderzochte e-health interventies worden aangeboden en wat de belangrijkste karakteristieken van deze interventies zijn. Dit is gedaan aan de hand van de drie pijlers van het Triple Aim framework: de gezondheid van de patiënten, de ervaren kwaliteit van zorg en de kosten. Daarnaast is onderzocht wat de impact van de interventies is op de zorg voor kankerpatiënten. Er zijn 38 unieke interventies geïdentificeerd, voornamelijk webportalen en -applicaties, die als belangrijkste doel hadden om te informeren of de eigen regie te vergroten. De interventies waren veelal gericht op psychosociale factoren of problemen. Opvallend is dat weinig interventies zijn gepersonaliseerd naar leeftijd, geslacht of ernst van de ziekte. In het onderzoek werd verder geconcludeerd dat de interventies de grootste impact hadden op de slaap kwaliteit, vermoeidheid en fysieke activiteit van patiënten. Wisselende resultaten werden gevonden voor kwaliteit van leven, psychische klachten en aanpassingsvermogen aan de ziekte. Er is nog weinig bekend over de impact van de interventies op de zorgkosten. 

Nadere informatie
Nieuwsgierig geworden? Meer informatie kunt u vinden in het artikel via deze link

Met dank aan Liza van Deursen, Jiska Aardoom, Anke Versluis, Niels Chavannes, Roos van der Vaart, Jeroen Struijs, Lucille Standaar.
 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.