Nieuws

Publicatie | eHealth Program to Reduce Hospitalizations Due to Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Retrospective Study

21 maart, 2021

Ziekenhuisopnames voor acute exacerbatie van chronisch obstructieve longziekte (COPD) worden geassocieerd met een slechte prognose. eHealth interventies zouden de uitkomsten kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen. Deze studie had tot doel het effect van een eHealth programma op COPD ziekenhuisopnames en exacerbaties te evalueren.

Dit was een real-world studie uitgevoerd van april 2018 tot december 2019 in het Bravis Ziekenhuis, Nederland. Een eHealth-programma (EmmaCOPD) werd aangeboden aan COPD-patiënten met een risico op exacerbaties. EmmaCOPD bestond uit een app die vragenlijsten (om symptomen te monitoren) en een stappenteller (om het aantal stappen te monitoren) gebruikte om exacerbaties op te sporen. Patiënten en hun buddy's kregen feedback wanneer symptomen verergerden of het aantal stappen daalde. Generalized estimating equations werden gebruikt om het aantal opnamedagen in het ziekenhuis en het totaal aantal exacerbaties 12 maanden voor en (maximaal) 18 maanden na de start van EmmaCOPD te vergelijken

De patiënten hadden een gemiddeld geforceerd expiratoir volume in 1 seconde van 45,5 (SD 17,7) %predicted. In het jaar voor de interventie was het mediane totale aantal exacerbaties 2,0 (IQR 2,0-3,0). Het mediane aantal dagen ziekenhuisopname was 8,0 dagen (IQR 6,0-16,5 dagen). Nadien was er een mediane 1,0 (IQR 0,0-2,0) exacerbatie en 2,0 dagen (IQR 0,0-4,0 dagen) ziekenhuisopname. Na aanvang van EmmaCOPD daalde zowel het aantal opnamedagen als het totale aantal exacerbaties significant (incidentie rate ratio 0,209, 95% CI 0,116-0,382; incidentie rate ratio 0,310, 95% CI 0,219-0,438). Aanpassing voor confounders had geen invloed op de resultaten.

Het eHealth programma lijkt het aantal totale exacerbaties en het aantal dagen ziekenhuisopname als gevolg van exacerbaties van COPD te verminderen.

Lees hier de publicatie in JMIR.

Auteurs:  A.R.van Buul, C. Derksen,  O. Hoedemaker  O. van Dijk, N.H. Chavannes, M.J. Kasteleyn.

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.