Nieuws

Publicatie | Gaps in COPD Guidelines of Low- and Middle-Income Countries

11 februari, 2021

In het Chest Journal van februari 2021 werd het onderzoek 'Gaps in COPD Guidelines of Low- and Middle-Income Countries' gepubliceerd.

Richtlijnen zijn van cruciaal belang voor het vergemakkelijken van kosteneffectieve COPD-zorg. Ontwikkeling en implementatie hiervan in lage- en middeninkomenslanden (LMICs) is een uitdaging. Om richting te geven aan toekomstige strategieën, is een overzicht van de huidige wereldwijde COPD richtlijnen nodig. De onderzoeksvraag richtte zich dan ook op het bekijken van het hebben van systematisch nationale COPD richtlijnen, met de nadruk op wereldwijde beschikbaarheid en identificatie van potentiële hiaten in ontwikkeling, inhoud, context en kwaliteitslacunes die een effectieve implementatie kunnen belemmeren.

Er bestaan verschillende hiaten in de ontwikkeling, inhoud, context en kwaliteit van COPD
richtlijnen van LMICs die een effectieve implementatie kunnen belemmeren. In het algemeen moeten COPD-richtlijnen in LMIC's op grotere schaal meer beschikbaar moeten zijn en op transparante wijze ontwikkeld en geactualiseerd moeten worden.De richtlijnen kunnen verder worden verbeterd door beter rekening te houden met lokale risicofactoren, casusbevindingen, en co-morbiditeit, bij voorkeur afgestemd op de beschikbare financiële en personele middelen.

Lees hier de publicatie in het Chest Journal

Auteurs: Aizhamal Tabyshova MD, John R. Hurst, PhD, Joan B. Soriano MD PhD, William Checkley MD PhD, Erick Wan-Chun Huang MD, Antigona C. Trofor MD PhD, Oscar Flores-Flores MD; Patricia Alupo MD, Gonzalo Gianella MD, Tarana Ferdous MPH, David Meharg MPH, Jennifer Alison PhD, Jaime Correia de Sousa MD PhD, Maarten J. Postma PhD, Niels H. Chavannes MD PhD and Job F. M. van Boven PharmD PhD.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.