Nieuws

Publicatie | General practitioners attitude towards the use of eHealth and online testing in primary care

9 maart, 2020

Dankzij onder andere de vergrijzing en multimorbiditeit stijgt de werkdruk voor huisartsen. eHealth services zoals online diagnostische tests, hebben mogelijk een positieve impact op het efficiënter inrichten van het werk en de werkprocessen in de huisartsenpraktijk. Deze kwalitatieve studie was erop gericht te onderzoeken wat de houding van huisartsen is ten opzichte van eHealth in het algemeen en meer specifiek online diagnostische tests en in hoeverre zij bereidt zijn deze de implementeren.


Conclusie
De deelnemende huisartsen hebben een positieve ervaring met eHealth en erkennen dat eHealth bij kan dragen aan een efficiënte workflow. Het gebruik door patiënten is echter relatief laag. In toekomstige studies is het belangrijk te achterhalen op welke manier het gebruik kan worden gestimuleerd door onder andere aandacht te besteden aan de bestaande barrières die het gebruik van eHealth in de weg staan. 

Het verkennen van de inzet van online diagnostische tests voor mensen met een chronische aandoening kan helpen de zorg klaar te maken voor de toekomst. 

 

Lees de hele publicatie hier.

 

Auteurs van dit artikel zijn: Thom de Wilt, Anke Versluis, Annelijn Goedhart, Esther Talboom-Kamp, Sanne van Delft.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.