Nieuws

Publicatie | Home-monitoring reduced short stay admissions in suspected COVID-19 patients: COVID-box project

8 april, 2021

Thuismonitoring kan nuttig zijn om(vermoedelijke) COVID-19 patiënten te monitoren en tegelijkertijd ziekenhuisopnames en virale blootstelling aan gezondheidswerkers te verminderen. Op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Centrum (LUMC) is een retrospectieve single-center case-control studie uitgevoerd over de implementatie van een thuis-monitoring programma van verdachte COVID-19 patiënten.

Thuismonitoring verwees in deze studie naar het klinische pad (het COVID-box project) waarin patiënten bij ontslag instrumenten en apparatuur mee naar huis kregen (bloeddrukmeter, pulsoximeter, thermometer en bijbehorende instructies) om hun vitale parameters drie keer per dag te monitoren in combinatie met dagelijkse teleconsulten (bij voorkeur videoconsulten) uitgevoerd door een zorgprofessional. 

Bij thuiskomst van de patiënten namen e-health consulenten contact op met de patiënten om te zorgen voor digitale on-boarding van de patiënten, het geven van instructies en begeleiding voor een adequaat gebruik van de apparaten. Daarna werden dagelijks teleconsultaties uitgevoerd om de symptomen en vitale parameters van de patiënten te beoordelen, op basis waarvan een indicatie voor herbeoordeling op de Spoedeisende hulp werd gesteld. Ook kregen patiënten de mogelijkheid om actief contact op te nemen met zorgprofessionals in geval van afwijkende metingen van gepersonaliseerde streefwaarden of progressieve klachten. Wanneer herbeoordeling geïndiceerd was, werden patiënten gezien op de SEH van het LUMC. De thuismonitoring werd beëindigd wanneer patiënten herstelden of (opnieuw) werden opgenomen in het ziekenhuis.

Het potentieel werd aangetoond van thuismonitoring om ziekenhuisopnames te verminderen door op een veilige manier klinische symptomen en vitale functies te onderzoeken. Deze bemoedigende resultaten moeten verder worden bevestigd in grotere patiëntengroepen en in het bijzonder bij patiënten met een bevestigde COVID-19 diagnose.

Lees hier de volledige pubicatie in het European Respiratory Journal.

Auteurs: Ebru Dirikgil, Rick Roos, Geert H. Groeneveld, Christian Heringhaus, Annemiek V. SilvenAnnelieke H.J. Petrus, Maria Villalobos-QuesadaRoula TsonakaPaul J.M. van der Boog, Ton J. Rabelink, Willem Jan W. BosNiels H. ChavannesDouwe E. AtsmaY.K. Onno Teng

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.