Nieuws

Publicatie | Online Tool for the Assessment of the Burden of COVID-19 in Patients: Development Study.

1 april, 2021

De impact van COVID-19 wordt wereldwijd gevoeld. Toch zijn we nog steeds onzeker over de volledige impact hiervan. Een van de hiaten in onze huidige kennis heeft betrekking op de mentale en fysieke gevolgen op de lange termijn van de door COVID-19 getroffen personen. De COVID-19 pandemie trof Nederland eind februari 2020, wat resulteerde in meer dan 900.000 mensen die positief testten op het virus, meer dan 24.000 ziekenhuisopnames, en meer dan 13.000 sterfgevallen tegen het einde van januari 2021. Hoewel veel patiënten herstellen van de acute fase van de ziekte, heeft de ervaring met andere virusuitbraken geleid tot bezorgdheid over mogelijke late gevolgen van de infectie.

Deze studie heeft als doel een online tool te ontwikkelen om de lange termijn last van COVID-19 bij patiënten te beoordelen.

In dit artikel wordt beschreven: het proces van ontwikkeling, beoordeling, programmering, implementatie en gebruik van deze nieuwe tool: de assessment of burden of COVID-19 (ABCoV) tool. Deze nieuwe tool is gebaseerd op de goed gevalideerde assessment of burden of chronic obstructive pulmonary disease tool.

Vanaf januari 2021 is de nieuwe ABCoV tool gebruikt in een online patiëntenplatform door meer dan 2100 zelf-geregistreerde patiënten en nog eens 400 patiënten in een ziekenhuissetting, wat resulteert in meer dan 2500 patiënten. Deze patiënten hebben de ABCoV-vragenlijst 3926 keer ingevuld. Onder de zelfgeregistreerde patiënten die ermee instemden om hun gegevens te laten analyseren, was het aantal vrouwen hoog en waren velen medisch gediagnosticeerd met COVID-19  en waren er veel relatief jong met slechts 7.4%  die ouder waren dan 60 jaar. Van alle patiënten die het hulpmiddel daadwerkelijk gebruikten, gebruikte bijna een kwart  het hulpmiddel tweemaal, en slechts een kleine groep gebruikte het hulpmiddel 6 maal.

Geconcludeerd kan worden dat deze nieuwe ABCoV tool breed en herhaaldelijk werd gebruikt, en inzicht kan geven in de ervaren ziektelast, maar ook richting kan geven aan gepersonaliseerde nazorg voor mensen na COVID-19, en ons helpen voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige recidieven.

Lees hier het hele artikel gepubliceerd in JMIR Publications

Auteurs: Esther M. J. van NoortDanny Claessens, Catharina C. Moor, Carlijn A. L. van den Berg, Marise J. Kasteleyn, Johannes C. in 't Veen, Onno C. P. van Schayck, Niels H. Chavannes. 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.