Nieuws

Publicatie | Short message services interventions for chronic disease management: A systematic review

21 april, 2021


Chronische ziekten nemen wereldwijd toe. Daarbij wordt technologie met succes ingezet bij het beheer van chronische aandoeningen door middel van diagnose, monitoring en educatie. In dit onderzoek werd het het beschikbare bewijsmateriaal verzameld om de rol te evalueren van korte berichtendiensten (SMS), ingezet als interventie, bij de deelname van patiënten aan het beheer van hun ziekte bij drie veel voorkomende chronische ziekten, namelijk het Human Immunodeficiency Virus (HIV), Diabetes Mellitus (DM) en Chronische Obstructieve Longziekte (COPD).

Dit onderzoek identificeerde acht in aanmerking komende studies in PubMed, Google Scholar en Cochrane bibliotheek die het effect van SMS interventies op zelfmanagement bij HIV, DM en COPD beoordeelden. Uitkomsten van belang waren onder andere therapietrouw aan het zelfmanagementplan, aanpassing van de leefstijl (bijv. beweging en dieet), klinische uitkomsten (denk aan body mass index, bloedglucosespiegel, bloeddruk), kennis van ziekte, haalbaarheid, aanvaardbaarheid, bruikbaarheid, en kosteneffectiviteit.

Resultaten
Verbeteringen in therapietrouw en klinische uitkomsten (waaronder body mass index en bloedglucosespiegel) van voor naar na de interventie werden geregistreerd. De patiënten meldden dat zij kennis hadden over hun aandoeningen en bereid waren om met de interventie door te gaan (aanvaardbaarheid en bruikbaarheid voor de patiënt). Sommige patiënten klaagden echter dat zij geen antwoordberichten konden sturen als gevolg van technische problemen of vergeetachtigheid en er was geen analyse van de kosteneffectiviteit.

Geconcludeerd kan worden dan chronische aandoeningen langdurige zorg vereisen en dat patiënten actieve deelnemers kunnen zijn aan hun zorgplan om hun gezondheid te verbeteren. SMS interventies zijn met succes gebruikt om zelfmanagement van patiënten te stimuleren, patiënten bewust te maken en therapietrouw te bevorderen bij HIV, COPD en DM. De SMS interventie is toegepast in verschillende onderzoeksdesigns en ziektebeelden. De therapietrouw en klinische condities van patiënten veranderden van pre- naar post-interventie; er is echter meer onderzoek nodig om het effect van SMS interventies in verschillende landen, socio-economische status en leeftijdsgroepen, en chronische ziekten te verduidelijken.

Lees hier de volledige publicatie in Science Direct.

Auteurs: Martha Chioma Ebuenyi, Kyma Schnoor, Anke Versluis, Eline Meijer en Niels H. Chanvannes.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.