Nieuws

Publicatie | The Computer Will See You Now: Overcoming Barriers to Adoption of Computer-Assisted History Taking (CAHT) in Primary Care

25 februari, 2021

Gezondheidsinformatie van patiënten wordt in toenemende mate verzameld via verschillende modaliteiten. Denk hierbij aan elektronische patiëntendossiers, wearables en aangesloten apparaten. Computerondersteunde anamnese kan een extra kanaal bieden voor het verzamelen van zeer relevante, uitgebreide en nauwkeurige patiëntinformatie, waarbij de druk op artsen en de tijd die nodig is voor face-to-face consultatie wordt verminderd. Gezien de beperkte tijd voor consulten en de negatieve gezondheidsresultaten die daarmee gepaard gaan, kunnen door de patiënt verstrekte gezondheidsgegevens buiten de consulten om van onschatbare waarde blijken voor de gezondheidszorg. In de loop der jaren heeft onderzoek de talrijke voordelen van computerondersteunde anamnese aangetoond; de beperkingen zijn echter een obstakel gebleken voor de toepassing ervan. In deze publicatie worden die beperkingen onder de aandachtgebracht. Deze zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën (toegankelijkheid, betaalbaarheid, nauwkeurigheid en aanvaardbaarheid). In kaart is gebracht hoe vooruitgang in technologie, rekenkracht en de alomtegenwoordigheid van persoonlijke apparaten oplossingen kunnen bieden om deze te overwinnen. 
 

Lees hier de publicatie zoals geplubiceer in het Journal of Medical Internet Research (JMIR)

Auteurs: Pier Spinazze MD MSc MBA, Jiska Aardoom PhD, Niels Chavannes MD PhD, Marise Kasteleyn PhD

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.