Nieuws

Publicatie | The impact of the involvement of a healthcare professional on the usage of an eHealth platform: a retrospective observational COPD study

24 maart, 2021

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn Ehealth platforms belangrijker dan uit in het ondersteunen zelfmanagement bij patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Het doel van deze observationele studie is om de impact van de betrokkenheid van de zorgverstrekker op de therapietrouw van patiënten aan een eHealth-platform te onderzoeken. In deze studie werd het gebruik van eHealth platform geëvalueerd door patiënten die het platform individueel gebruikten in vergelijking met patiënten in een blended setting, waar zorgprofessionals bij betrokken waren.

In deze observationele cohortstudie werden loggegevens van september 2011 tot januari 2018 geëxtraheerd uit het eHealth platform Curavista. Patiënten met COPD die ten minste één Clinical COPD Questionnaire (CCQ) invulden werden geïncludeerd voor analyses van de patiënten werd het eHealth-platform gebruikt in een blended setting, hetzij in het ziekenhuis, hetzij in de eerstelijnszorg .

Met het onderzoek werd aangetoond dat COPD-patiënten het platform vaker gebruikten in een blended zorgsetting in vergelijking met patiënten die het eHealth-platform zelfstandig gebruikten, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ziektelast. Blended care lijkt essentieel voor adherentie aan eHealth programma's bij COPD, wat op zijn beurt zelfmanagement kan verbeteren.

Lees hier de volledige publicatie in Respiratory Research.

 

Auteurs: Cathelijne M. van Zelst, Marise J. Kasteleyn, Esther M. J. van Noort, Maureen P. M. H. Rutten ‑ van Mölken, Gert‑Jan Braunstahl, Niels H. Chavannes, Johannes C. C. M. in ’t Veen.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.