Nieuws

Publicatie | The Role of Health Technologies in Multicomponent Primary Care Interventions: Systematic Review

19 januari, 2021

Wereldwijd hebben landen multicomponent interventions geïmplementeerd om de eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren om zo het hoofd te kunnen bieden aan een vergrijzende, vaak chronisch zieke bevolking en de stijgende zorgkosten die hiermee gaan gepaard. Een deel van deze interventies zijn technologische verbeteringen om de algemene interventies te ondersteunen. Echter, de details en effecten hiervan waren nog niet onderzocht.

Het doel van deze studie was dan ook om de rol van digital health technologieën binnen bredere multifunctionele interventies die gericht zijn op het verbeteren van de eerstelijnszorg in kaart te brengen alsmede de doelstellingen en stakeholders, de gebruikte technologieën en potentiële effecten te beschrijven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat technologieën en digital health geen grote rol hebben gespeeld bij de innovatie ter verbetering van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze technologieën nog niet tot volle wasdom zijn gekomen of in ieder geval nog niet op grote schaal worden beschouwd als adequaat middel om de eerstelijnszorg te verbeteren. Daarvoor is meer beleid en financiële steun nodig. Maar ook moeten de stakeholders efficiënte technologische innovaties, gestoeld op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, stimuleren, zodat digitale technologieën de belofte kunnen waarmaken een sterke duurzame eerstelijnszorg te ondersteunen.

Lees hier de hele publicatie op JMIR Publications.

Auteurs: Geronimo Jimenez MA,  David Matchar M,; Choon Huat Gerald Koh MD PhD, Rianne van der Kleij PhDNiels H Chavannes MD PhD, Josip Car MD PhD.

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.