Nieuws

Rapport Indicatoren E-healthmonitor 2021-2023 en doelstellingen voor e-health

22 april, 2021

Het ministerie van VWS zoekt naar mogelijkheden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, en de kwaliteit te verbeteren. eHealth, oftewel digitale zorg op afstand, geeft daar mogelijkheden voor. Het ministerie van VWS wil weten in hoeverre de zorg tussen 2021 en 2023 digitaler wordt en welke effecten dat heeft op patiënten en zorgverleners.

Het RIVM, Nivel en NeLL werken aan een vernieuwde E-healthmonitor waarin de overgang naar eHealth met cijfers in kaart wordt gebracht. De monitor geeft inzicht in wie e-health gebruikt en waarvoor, waarom digitale hulpmiddelen wel of niet worden gebruikt en hoe het gebruik bevalt. 

De partners hebben uitgezocht welke gegevens nodig zijn om het gebruik van eHealth in de zorg te kunnen meten, met andere woorden wat de indicatoren zijn. Daarnaast hebben zij beschreven welke indicatoren gekozen zijn, welke meetgegevens relevant zijn en hoe gegevens kunnen worden verkregen. Sommige meetgegevens zijn ook in de vorige monitor tot en met 2019 verzameld. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen door de jaren heen worden gevolgd. 

Lees meer in bijgaand rapport: Indicatoren E-healthmonitor 2021-2023 en doelstellingen voor e-health.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.