Nieuws

Resultaten FitKnip project; Lessons learned van een experiment naar een digitaal gezondheidstegoed

15 december, 2021

De zorgsector kampt met verschillende problemen, waaronder stijgende zorgkosten en een personeelstekort. Een omslag is nodig van (reactieve) zorg enerzijds naar preventie en gezondheidsbevordering anderzijds. eHealth kan daarbij ondersteunen. Maar veel mensen hebben vragen als “Ik wil wel een app op mijn telefoon gebruiken, maar is hij wel veilig of is hij het geld wel waard?” Het FitKnip-experiment is opgezet om dit soort drempels tot het in gebruik nemen of gebruiken van eHealth weg te nemen. Met als doel uiteindelijk alle Nederlanders te motiveren gezonde leefstijlkeuzes te maken waarbij zij worden ondersteund door eHealth-toepassingen. In het experiment kregen de gebruikers een digitaal gezondheidstegoed van 100 euro, waarmee voorgeselecteerde, betrouwbare apps konden worden aangeschaft.

Om zicht te krijgen op de potentie van FitKnip als een innovatieve manier om de volksgezondheid te stimuleren is hier wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. Meer dan 1500 deelnemers hebben meegedaan aan dit onderzoek en zijn met de FitKnip aan de slag gegaan. Vanuit het National eHealth Living Lab en het Leids Universitair Medisch centrum is er o.a. gekeken naar de haalbaarheid, de acceptatie en ervaren eigen controle over gezondheid en de potentiële effecten op eigen gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn over het idee achter FitKnip, omdat het financiële drempels weg neemt en de applicaties zijn uitgekozen door een betrouwbare partij. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten ontdekt. Deelnemers zien graag dat de FitKnip en het aanbod goed aansluit bij zijn of haar wensen. Het is daarom belangrijk om FitKnip aan te kunnen passen naar wensen en behoeften, zoals het niveau (beginner of gevorderde), patiëntengroepen, en welke applicaties worden getoond (wil de deelnemer werken aan meer bewegen of meer ontspannen?).

Op dit moment is FitKnip nog niet klaar om geïmplementeerd te worden. Eerst zal het FitKnip-platform technisch en qua inhoud en aanbod aangepast moeten worden.  Stichting Beter met Elkaar en NeLL willen met hun partners samen verder verkennen hoe kwaliteit, beschikbaarheid en vergoeding van eHealth apps standaard geregeld kan gaan worden

 Klik hier om meer te lezen over de resultaten en specifieke verbeterpunten

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.