Nieuws

SE(AR)CH: Scan your Environment with an AR game Contributing to reduce Hamper in participation of ADL

2 februari, 2022

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.

Judy Bakker is werkzaam als ergotherapeut en promovendus bij zorgorganisatie Omring en aan de Universiteit Utrecht met mede onderzoekspartners NeLL en Unc-ZH. Haar onderzoeken richten zich op de verbetering van de behandeling voor mensen met een visueel ruimtelijk neglect als gevolg van een CVA. Tijdens haar werkzaamheden als ergotherapeut kwam Judy er achter dat de huidige behandelmethode (Visuele Scanning Training VST) als onprettig wordt ervaren door de revalidanten en ook erg tijdrovend is. Tijdens haar promotietraject "SE(AR)CH: Scan your Environment with an AR game Contributing to reduce Hamper in participation of ADL"  wil Judy, middels Design Research, op zoek gaat naar een passende oplossing hiervoor.  Dit zal ze o.a. samen doen met Tanja C.W. Nijboer, Niels H. Chavannes, Marije S. Holstege en Leonoor van Dam van Isselt.


De focus ligt bij het ontwerpen van een spel dat aansluit bij de wensen en behoeftes van de eindgebruikers. Een eerste prototype van het spel is ontwikkeld met de input van de eindgebruikers door middel van design thinking methodes die zijn toegepast om op creatieve wijze steeds dichter bij de oplossing te komen. Het AR spel is een virtueel museum die op een leuke manier het visueel scannen van de omgeving stimuleert. Dat is wat de revalidant met visueel ruimtelijk neglect nodig heeft om veilig en zelfstandig te kunnen verplaatsen. Op dit moment zijn we bezig met de doorontwikkeling zodat het spel op maat kan worden ingezet bij de betreffende revalidanten en de zelfstandigheid in het gebruik kan worden verhoogd.  

https://vimeo.com/672785828/bbc7797704