Nieuws

Stress Buddy, digitale hulp bij werk gerelateerde stress

5 mei, 2021

Veel mensen ervaren met enige regelmaat stress op het werk. Zeker ten tijde van corona loopt, onder andere in de zorg, de werkdruk op. De Stress Buddy app maakt jouw stress- en energieniveau inzichtelijk zodat je hierop goed kunt inspelen. De app werkt simpel en laat je via een groene, oranje of rode batterij zien wat jouw actuele niveau is en geeft je passende tips. Tijdens een pilot met deze app is gebleken dat medewerkers in de zorg baat hebben bij deze app. 

Waarom is Stress Buddy ontwikkeld en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Vier vragen aan Nathaly Rius-Ottenheim, psychiater en senior onderzoeker, en Nienke de Bles, promovendus. Beiden werken op de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

1. Waarom hebben jullie Stress Buddy ontwikkeld?

Nathaly Rius: “Het psychosociaal ondersteuningsteam van het LUMC heeft de eerste maanden van de corona pandemie op afdelingen coaching gegeven en wat ons opviel was dat collega’s in deze acute fase op de automatische piloot doorwerkten. Zodra de eerste patiënten het ziekenhuis verlieten, kregen sommige collega’s klachten, zoals piekeren, slecht slapen en angstgevoelens. De gevolgen van stress hielden nog maanden aan. Daarom ontwikkelden we de Stress Buddy, een laagdrempelige app die kan worden gebruikt wanneer het uitkomt. Onze boodschap is: vergeet jezelf niet! Je hebt jezelf nodig om verder te kunnen – voor de patiënt én je omgeving. Alleen dan kun je de beste zorg blijven bieden.”

Nienke de Bles: “Met de app willen we bijdragen aan een veerkrachtig zorgsysteem, nu en in de toekomst. Daarom denken we ook na over hoe de app ingezet kan worden na COVID.”

2. Waar is de app uitgerold?

Nienke de Bles: “De app is in eerste instantie uitgerold binnen het LUMC. Inmiddels is de app ook in gebruik genomen binnen Star-shl, een gespecialiseerd laboratorium, en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit betekent dat we steeds meer collega’s bereiken.”

Nathaly Rius: “Ons doel nu is om de app uit te rollen binnen andere ziekenhuizen, maar ook in de eerstelijnszorg en verpleeghuizen. Juist in die setting is de belasting voor collega’s erg groot geweest. Opschaling naar de extramurale setting geeft ook deze zorgprofessionals de mogelijkheid om meer inzicht in hun stress- en energieniveau te verkrijgen, inclusief het tijdig bieden van nazorg. Ook andere groepen kunnen baat hebben bij de app, denk aan studenten of leerkrachten, maar ook ambulancepersoneel, GGD, politie of brandweer.”

3. Wat is tot nu toe het resultaat? / Wat zijn de reacties?
Nathaly Rius “Een verpleegkundige vertelde dat ze nu meer rekening houdt met de zaken die invloed hebben op haar welbevinden, mede dankzij de tips die de app geeft. En dat is nodig. Zorg in coronatijd is een marathon, geen sprint. We weten niet hoelang pieken duren.”

Nienke de Bles “Inmiddels zijn er 1330 gebruikers van de app, waarbij een enkeling de app zelfs wekelijks invult. Het merendeel van de gebruikers, bijna 70%, scoort oranje. Dit betekent dan ook dat de app hard nodig is. Anderzijds willen we zorgpersoneel ook duidelijk maken dat wanneer je stress ervaart, je niet de enige bent. Zo hopen we mentaal welzijn bespreekbaar te maken binnen de zorg.”

4. Komt de app nu beschikbaar voor iedereen?
Nathaly Rius & Nienke de Bles “De Digitale Stress Buddy is voor iedereen beschikbaar en te vinden in de App Store en op Google Play. Er is daarnaast ook een webversie. Voor zorgorganisaties is het mogelijk om de app te personaliseren, zoals het omzetten in een eigen huisstijl en het wijzen op de nazorg van de desbetreffende zorgorganisaties. Geïnteresseerd in het gebruik van Stress Buddy binnen jouw zorgorganisatie? Mail dan naar reccap@lumc.nl.”

De Stress Buddy is een app die ontwikkeld is door het psychosociaal ondersteuningsteam van het LUMC is samenwerking met ORTEC BV. Het National eHealth Living Lab (NeLL) is betrokken bij dit opschalingsvraagstuk.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.