Nieuws

Symposium | ‘De weg naar innovatieve digitale interventies bij roken: van de schrijftafel tot de praktijk’.

17 februari, 2022

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.

Onlangs vond de achtste editie van het NNvT congres online plaats, met focus op onderzoeksprojecten en beleid rondom tabaksontmoediging. Zo werd er ingegaan op initiatieven voor tabaksontmoedigingsbeleid en het terugdringen van sociaaleconomische verschillen. Ook werd recent onderzoek gepresenteerd naar verschillende stoppen-met-roken interventies, zoals digitale applicaties, stoplijnen en ondersteuning van zorgverleners.

Feit blijft dat roken een belangrijke risicofactor is voor verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten zoals hart- en vaatziekten. Toch is de kans op terugval na stoppen-met-roken ondersteuning nog steeds erg hoog. Hierom is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te blijven doen naar tabaksontmoediging en stoppen-met-roken interventies. Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) biedt een platform voor dit soort onderzoek. 

‘De weg naar innovatieve digitale interventies bij roken: van de schrijftafel tot de praktijk’.
Een van de onderdelen van het NNvT congres was het symposium ‘De weg naar innovatieve digitale interventies bij roken: van de schrijftafel tot de praktijk’, waarin werd ingegaan op verschillende fases: van het ontwikkelen tot het implementeren van stoppen-met-roken interventies, met in het bijzonder de Perfect Fit applicatie en de stoppen-met-roken applicatie De StopCoach. Het symposium werd geleid door Milon van Vliet en Anke Versluis (NeLL/Perfect Fit) samen met  Kristell Penfornis (Universiteit Leiden/ Perfect Fit), Mathis Elling (Universiteit Maastricht) en Saïda Moaddine (NeLL). 

Belicht werd dat bij het ontwikkelen van stoppen-met-roken interventies het belangrijk is om gebruik te maken van relevante theorieën. Zo wordt er binnen het Perfect Fit project gebruik gemaakt van identiteit theorieën, aangezien onderzoek laat zien dat het voor succesvol stoppen-met-roken allereerst belangrijk is om jezelf te zien als een niet-roker. 

Tijdens het symposium werd ook duidelijk dat veel huidige stoppen-met-roken interventies minder passend en effectief zijn voor mensen met een lagere socio-economische status, terwijl de prevalentie dagelijkse rokers onder deze groep juist hoog is. Om deze reden is het belangrijk om interventies aan te passen aan de behoeften en wensen van deze doelgroep. Bij StopCoach en Perfect Fit wordt dit gerealiseerd door nauw samen te werken met de doelgroep. Zo werkt het Perfect Fit onderzoeksteam samen met een adviesgroep van ervaringsdeskundigen die adviseren en meedenken tijdens de verschillende fasen van het onderzoek en bij de ontwikkeling van de applicatie. 

Tot slot lieten verschillende sprekers van het symposium zien dat digitale middelen niet alleen een einddoel (eHealth applicaties), maar ook een (onderzoeks)middel kunnen zijn. Zo zullen de onderzoekers van het Perfect Fit project binnenkort, met behulp van virtual reality (VR), onderzoek doen naar een digitale coach die ondersteuning biedt voor stoppen met roken in risicovolle situaties. 

De sprekers kijken terug op een geslaagd symposium, met positieve en leerzame reacties van experts uit het publiek. Daarnaast zullen de besproken onderzoeksprojecten en bevindingen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve stoppen-met-roken applicaties die aansluiten bij de voorkeuren van mensen met een lagere socio-economische positie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milon van Vliet of met  Anke Versluis