Nieuws

Update - The Box, partner van Stevenshof Vitaal

11 maart, 2019

In december 2018 is het startsein gegeven voor het project Stevenshof Vitaal. Dit initiatief beoogt van de wijk Stevenshof in Leiden een gezonde(re) wijk te maken. Binnen vijftien jaar is het aantal pensioengerechtigden in de wijk driemaal zo groot als nu het geval is. Daarnaast is er sprake van een relatief hoog percentage mensen met een chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten. Buurtbewoners én organisaties staan voor de vraag: hoe kunnen mensen in deze wijk op gezonde wijze samen oud kunnen worden en blijven meedoen in de wijk? 

Partners van Stevenshof Vitaal zetten zich samen in om de bewoner te faciliteren bij een gezonde levensstijl.


Samen
De visie van Stevenshof Vitaal is dat de wijk alleen voorbereid kan worden op de toekomst wanneer bewoners en wijkorganisaties samenwerken. Het programma is bedoeld om een plek te creëren waar de verschillende partijen elkaar ontmoeten, ideeën ontwikkelen en samenwerken.

Alle partners, inmiddels bijna 40, hebben nadrukkelijk gekozen voor een brede, integrale aanpak. De wijkvereniging en individuele bewoners hebben aangegeven in samenwerking met de gemeente Leiden, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, de zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers in de wijk en kennisinstituten waaronder LUMC en TNO, de wijk gezonder en socialer te willen maken.


Wijkinitiatieven ontwikkelen
Partijen die de ambitie onderschrijven kunnen zich bij Stevenshof Vitaal aansluiten, zo vormt het programma een collectieve koepel waarbinnen wijkinitiatieven ontwikkelt kunnen worden.

De initiatiefnemers van Stevenshof Vitaal zijn: Gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal wijkteam, Welzijnsorganisaties, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, LUMC, NeLL, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof en Reos.


Pilot met The Box @ Stevenshof Vitaal
Een van de projecten die als pilot worden uitgerold binnen Stevenshof Vitaal is The Box.


The Box
The Box is letterlijk een doos met daarin digitale apparaten welke mee worden gegeven aan mensen na behandeling aan hun hart op de cardiologie-poli in het LUMC. Met deze eHealth-tools voeren mensen thuis zelf controles en metingen uit en kijkt de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis mee. Dankzij The Box neemt het aantal polikliniekbezoeken met 40% af.

The Box is een van de NeLL-projecten welke op basis van wetenschappelijk onderzoek verder zal worden ontwikkeld. Partners van dit project zijn Zorg & Zekerheid en KPN Health. Naast de pilot in de wijk Stevenshof zal The Box ook in andere ziekenhuizen en provincies worden uitgerold.

Vanzelfsprekend houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit project.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.