Nieuws

Verslag | NeLL Expert Panel | eLaw & Ethiek | Oktober 2019

8 oktober, 2019

De bedoeling van NeLL Expert bijeenkomsten
De implementatie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk stuit onder andere op ethische en juridische dilemma’s. Dit zijn vaak complexe vraagstukken die daadwerkelijke implementatie nog in de weg lijken te staan. De expertise en ervaring is door het land verspreid aanwezig. NeLL bundelt al deze krachten zodat we samen kunnen werken aan een succesvolle, toekomstbestendige zorg.

In maart werd een eerste Expert Meeting georganiseerd om deze dilemma’s te identificeren. Daar bleek dat er veel behoefte is aan verdere verheldering en uitwerking. De meest prangende zijn nu omgezet in uitgangsvragen die als basis dienen voor de Expert Panel Sessies. 

Op 7 oktober vond de eerste van een reeks Expert Panel Sessies plaats in het Paviljoen van het Museum Volkenkunde te Leiden. We kijken terug op intensieve, interactieve en erg inspirerende bijeenkomst.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Vraagstukken over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de inzet van zorgtechnologie werden besproken. Ook kwam aan bod hoe men verantwoord om kan en dient te gaan met digitale beslisondersteuning en zelflerende computers in de zorg. De gesprekken werden ondersteund door middel van praktijkvoorbeelden en stellingen.

Beheer en Privacy
Het is vrijwel niemand ontgaan dat de nieuwe privacy wetgeving in de praktijk voor een opschudding heeft gezorgd. Er blijkt nog veel onduidelijk over wat wel en niet kan en mag. Hier werden een aantal casussen besproken rondom bewuste en juiste omgang met zorggegevens, zowel in de klinische praktijk als voor wetenschappelijk onderzoek.

Vervolg
Er volgt nog een aantal sessies waarin dieper op deze onderwerpen en uitgangsvragen zal worden ingegaan. De volgende is vindt plaats op op 4 november, waarin we onder andere stil zullen staan bij de vraag: "wat is goed gebruik van digitale zorg eigenlijk?"

Wilt u meer weten over de NeLL Expert bijeenkomsten? Stuur dan gerust een e-mail naar info@nell.eu

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.