Nieuws

ZIZ-integrale soa zorg

18 juli, 2022

Vanaf 25/7 open in Den Haag: ZIZ-integrale soa zorg

Jaarlijks bezoeken meer dan een half miljoen Nederlanders hun huisarts, de GGD of een privékliniek voor een soa consult.In het huidige systeem ervaren patiënten echter financiële, sociale en logistieke barrières die de toegang tot goede soa zorg belemmeren.
De groep mensen die zich hierdoor onttrekt aan zorg vormt een reservoir dat soa transmissie in stand houdt en bovendien risico loopt op secundaire complicaties ten gevolge van soa’s.

Met de experimentele zorgprestatie ‘ZIZ-integrale soa zorg’ evalueert het LUMC in samenwerking met het centrum seksuele gezondheid van GGD Haaglanden of deze barrières doorbroken kunnen worden door de introductie van een nieuw soa zorgconcept. Hierin combineren we integrale bekostiging met Health, snelle decentrale diagnostiek en slim datamanagement rondom het zorgpad van de patiënt.
Dit leidt tot een ‘one-stop-shop’ principe waarin de patiënt na het invullen van het eHealth consult in één bezoek direct de testuitslag, counseling en eventuele behandeling kan ontvangen.

Het doel van dit zorgexperiment in vergelijking tot reguliere zorg is 60% reductie in zorgkosten voor de patiënt en verkorting van de tijd tot behandeling van 2-7 dagen naar minder dan twee uur. Hiermee maakt dit experiment kwalitatieve soa zorg goedkoper, sneller en toegankelijker voor de patiënt.

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.