Nieuws

ZonMw onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiGids app berichtenservice

28 april, 2021

Onlangs werd een landelijk onderzoek afgerond naar de effectiviteit van de GroeiGids app berichtenservice. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek werd door GroeiGids uitgevoerd in samenwerking met GGD Amsterdam, GGD regio Utrecht, Pharos, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en National eHealth Living Lab (NeLL). In deze factsheet vind je de belangrijkste resultaten.

Via de GroeiGids app-berichtenservice ontvangen ouders preventieve gezondheidsvoorlichting passend bij de leeftijd van hun kind. Onderzocht werd in welke mate de berichtenservice bijdraagt aan kennis, houding en gedrag van ouders op gebied van water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie. 

Opzet onderzoek
Een landelijk gerandomiseerd interventieonderzoek werd opgezet met een controle- en interventiegroep. Ook vaste gebruikers van de app namen deel aan het onderzoek. 
Gedurende een half jaar ontvingen ouders in de interventiegroep berichten via de GroeiGids app. Er werden 2 digitale vragenlijsten afgenomen, bij 14 maanden en bij 20 maanden. Aanvullend werden interviews afgenomen over de wijze van gebruik van de GroeiGids app-berichtenservice. In totaal namen 1160 ouders deel aan het onderzoek.

Resultaten
Er werd geen significante toename van kennis, houding of gedrag gezien in de interventiegroep op de onderzochte gezondheidsthema’s. Wel waren ouders in de interventiegroep significant vaker bekend met de Tandenland app. Een meerderheid van de ouders was positief over de berichtenservice. 

Er werden geen verschillen gevonden in effect van de berichtenservice op basis van opleidingsniveau. Naar voren kwam dat lager opgeleide ouders de app hoger waarderen en ook lijken zij frequenter berichten te lezen dan hoogopgeleide ouders. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de GroeiGids app en voor vervolgonderzoek naar eHealth interventies, ook onder laagopgeleide ouders. Vervolgonderzoek naar hoe inhoud, vormgeving, frequentie en timing van berichten de effectiviteit van de berichtenservice kunnen vergroten is nodig. 

Inzet van professionals
Een van de punten die uit het onderzoek naar voren kwam is dat meer communicatie over de GroeiGids app én ondersteuning door de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg het gebruik onder (aanstaande) ouders kan verhogen. Om professionals hierbij te ondersteunen is een online tutorial over de GroeiGids app ontwikkeld. Ook is de GroeiGids app onderdeel van het E-innovatiespel (beschikbaar via JGZ Richtlijnenspel) van het NCJ. Meer weten over onze en andere innovaties binnen de JGZ lees je hier op de site van ZonMw.Meer lezen over ons onderzoek? In deze factsheet vind je de belangrijkste resultaten.
 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.