Onderzoeksstage: Persoonlijke GezondheidsOmgeving voor mensen met Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel waarbij er in het lichaam uitvalsverschijnselen ontstaan, zoals spierzwakte, verlamming, of gevoelsstoornissen. Optimale behandeling van MS vraagt om goede monitoring, behandeling en management. In het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp is er afgelopen najaar voor patiënten met MS een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) geïmplementeerd. De PGO is een online omgeving waarmee de patiënt zijn eigen gezondheidsgegevens kan inzien, beheren, delen, en bewerken. Het doel van de PGO is om patiënten meer overzicht en inzicht te bieden in hun gezondheidsgegevens, wat hen zou kunnen ondersteunen in het voeren van meer regie over hun gezondheid, alsmede het omgaan met hun gezondheid. De PGO zou tevens als hulpmiddel kunnen fungeren om de betrokkenheid van patiënten bij besluitvorming (i.e. shared decision making) te stimuleren, zelfmanagement te vergroten, en patiëntgerichte zorg te leveren.

Wetenschappelijk onderzoek:
Het LUMC en het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) voeren een wetenschappelijk onderzoek uit. Het hoofddoel van dit onderzoek is om de MS-PGO te evalueren wat betreft haalbaarheid en acceptatie; wat vinden zorgprofessionals en MS-patiënten van de MS-PGO? Welke verbetermogelijkheden zijn er? Daarnaast onderzoeken we de ervaren effecten op o.a. de kwaliteit en efficiëntie van zorg. 
Zowel patiënten als zorgprofessionals vullen vragenlijsten in: 1 jaar en 2 jaar na de implementatie van de MS-PGO. Ook nemen beide groepen deel aan groepsinterviews, waarbij we een nog diepgaander inzicht willen verkrijgen in hun meningen en ervaringen met de PGO.

Stage / Werkzaamheden:
•    Periode: oktober 2022 – maart 2023 (enige flexibiliteit mogelijk: in overleg)
•    Kwalitatieve data analyses 
•    Kwalitatieve data analyses (te combineren met kwantitatieve data analyses van vragenlijstdata)
•    Rapportage

Wie zoeken we?
•    Je bent enthousiast over onderzoek en de inzet van eHealth in de zorg
•    Je wilt bijdragen aan de optimalisatie van de PGO; hoe kan de PGO succesvol worden ingezet en benut, voor zowel MS-patiënten en hun zorgprofessionals?
•    Je hebt ervaring met kwalitatief onderzoek, of staat ervoor open om hier ervaring mee op te 
doen
•    Je bent bezig met een relevante opleiding of master (psychologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, etc.)

Wat bieden we?
•    Een uitdagende onderzoeksstage op het dynamische gebied van eHealth en patiëntenzorg 
•    De mogelijkheid om (meer) ervaring op te doen met kwalitatief onderzoek en met patiënten en zorgverleners in gesprek te gaan over meningen, ervaringen, en behoefte mbt een PGO
•    Werken binnen het National eHealth Living Lab (NeLL) en het LUMC

Interesse? Mail dan naar Jiska Aardoom: j.j.aardoom@lumc.nl